Telefon/Fax: 0261-875-011
Str. Principală Nr. 216, Moftinu Mic, Satu Mare
scmmic@yahoo.com

Școala poarta ta spre viață

logo-proiect-ue

1.1 Activități MATE


1.2 Activități de prevenire


1.2.1 Activități interactive pentru dezvoltarea unui climat pozitiv și incluziv în mediul școlar

1.2.2 Workshop-uri cu participarea elevilor privind reducerea absenteismului la clasă

1.2.3 Workshop-uri cu participarea părinților privind reducerea absenteismului elevilor la clasa

1.2.4 Cursuri de formare pentru cadrele didactice


1.3 Activități de intervenție


1.3.1 Cursuri de remediere

1.3.2 Cursuri de educație parentală

1.3.3 Organizarea unor vizite documentare și excursii, activități outdoor

Organizarea clubului sportiv al școlii (activități indoor și outdoor)

Organizarea unui club de arte

Digitalizare procesului educativ

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Cod proiect:F-PNRAS-1-2022-2374

Număr contract de finanțare: 6492/26.09.2022

Titlu proiect: ,,Școala – poarta ta spre viață!”

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Moftinu Mic implementează un proiect, finanțat prin PNRR - PNRAS, care urmărește reducerea abandonului școlar

 

În anul 2022, Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Moftinu Mic a depus în cadrul PNRR - Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar PNRAS runda 1 – 2022, proiectul cu titlul ,,Școala – poarta ta spre viața!”. Contractul de finanțate a fost semnat la data de 26.09.2022, proiectul fiind în curs de implementare. Durata de implementare este de 35 de luni, proiectului se va încheia la finalul lunii septembrie 2025. Valoarea totală a proiectului este de 796.000,00 lei fără TVA.

Abandonul școlar este cel mai adesea rezultatul unei combinații de factori personali, sociali, economici, educaționali și familiali. Consecințele acestui fenomen pot deveni dezastruoase atât pentru individ, cât și pentru societate, astfel că aceste provocări legate de amploarea din ce în ce mai mare a diversității, inegalității și excluderii sociale, precum și de recenta creștere a fluxurilor de migrație, impun cerințe noi sistemului de învățământ și comunităților deopotrivă, și necesită răspunsuri sistemice, bazate pe cooperare.

Obiectivele proiectului sunt:

- Prevenirea abandonului școlar;

- Reducerea părăsirii timpurii a școlii;

- Creșterea ratei de tranziție de la ciclul primar la ciclul gimnazial;

- Creșterea ratei de tranziție de la ciclul gimnazial la cel liceal / profesional / tehnic;

- Creșterea numărului de elevi cu medii peste 7 la matematică și la limba și literatura română (probe la Evaluarea Națională);

- Creșterea numărului de elevi care participă la Evaluarea Națională;

- Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la Evaluarea Naționala (media peste 6);

- Crearea unui mediu atractiv de educaţie.

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului sunt: activități MATE - Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (screening-ul copiilor, înregistrarea copiilor în risc în Observatorul Școlii, elaborarea planului de acțiuni pentru implementarea MATE), activități de prevenire (activități interactive pentru dezvoltarea unui climat pozitiv și incluziv în mediul școlar, workshop-uri cu participarea elevilor, respectiv a părinților, privind reducerea absenteismului la clasă, cursuri de formare pentru cadrele didactice, amenajarea curții școlii - ,,Insula relaxării”), activități de intervenție (cursuri de remediere 1/ 1 sau în grup la limba română și matematică, cursuri de educație parentală, organizarea unor vizite documentare și excursii, activități outdoor, organizarea clubului sportiv al școlii, organizarea unui club de arte) și digitalizarea procesului educațional: retehnologizarea / modernizarea laboratorului de informatică al școlii. În cadrul acestei ultime activități se vor achiziționa: 22 de computere, o tablă inteligentă performantă, o imprimantă multifuncțională color cu tehnologie CISS, o rețea pentru toate echipamentele din laborator.

Pentru mai multe informaţii despre proiect contactaţi-ne la nr. de tel. 0261/875.011 (Kinga Olariu) sau consultaţi pagina de internet www.scmmic.ro.

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

COMUNICAT DE PRESĂ - format word